Taarbæk kirke

Indskolingen: På skattejagt i Taarbæk kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er kirkens skatte?

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 60 minutter. Bedst september til november.

Send mail til præsten

4. til 6. klasse: Påskevandring

Gennem dette undervisningsbesøg får eleverne en dyb forståelse af påskens væsentligste fortællinger. De kommer selv med på en levende vandring og oplever

  • Indtoget i Jerusalem
  • Nadversalen
  • Getsemane have
  • Pilatus' domfældelse
  • korset langfredag
  • den tomme grav påskedag

Vandringen varer ca. 60 minutter.

Dato i skoleåret 17/18:

Torsdag den 22. marts 2018

Send mail til præsten

  

3. - 6. klasse: Døden

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en vandring på Taarbæk kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

Varighed 75 minutter. Kan gennemføres hele året.

Send mail til præsten

5. - 6. klasse: Lyd i Bibelen

Undervisningsforløbet "Lyd i Bibelen" begynder i Taarbæk kirke og handler om at lytte til musik fra orgelet, danne associationer og blive sporet ind på sammenhænge mellem lyd, musikkens tema og bibelske fortællinger. Eleverne skal bl.a. ligge helt stille på kirkebænkene og lytte.

Undervisningen kan fortsætte på skolen med flere bibelske fortællinger, som eleverne selv skal give lydunderlag gennem et større antal reallyde. Til slut skal lydfortællingen fremføres for de andre i klassen.  

Varighed 60 minutter. Kan gennemføres hele skoleåret.

Send mail til præsten

  

Kontakt til Taarbæk kirke

3. - 4. klasse: 500-års Reformationsfejring

      1517 - 2017

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

Forløbet varer ca. 60 minutter:

  • 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
  • Flag med Lutherrosens symbolik
  • Luthers nye salmer
  • Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48. Den endelige dato for arrangementet koordineres af folkekirkens skolejeneste.

Du kan tilmelde skolens 3. og 4. klasser her. Det er normalt en forudsætning at alle klasser deltager i arrangementet.

Send mail og tilmeld skolens klasser