Den åbne skole i Søllerød kirke

Indskolingen: På opdagelse i Søllerød kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad betyder symbolerne? Klassen kommer med på en vandring indenfor og udenfor kirken.

  • Én klasse af gangen. Bedst 2. klasse.
  • Varighed ca. 50 minutter. 
  • Periode: ikke april/maj og december

Send mail om besøg, og foreslå et par mulige tider

Send mail til en af præsterne

Indskolingen: LYDSPOR - leg med lyd

Undervisningsbesøget er første fase af projektet "Leg med lyd i bibelske fortællinger". I kirken skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

I klassen arbejder eleverne videre på deres egen IT-platform og sampler deres egen lydfortælling med stumper af orgelmusik og reallyde. Desuden indgår en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med centrale tilværelsesspørgsmål.

Send mail til organisten

Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her. Det er en forudsætning for besøget.

Tilmeld din klasse til projektet    

2. - 3. klasse: "Sorrig og glæde"

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde!

Undervisningsbesøget begynder med teaterforestillingen "Sorrig og glæde"på 35 minutter. Derefter en pause med en forfriskning. Herefter synger synges 1-2 samler og præsten viser og forklarer nogle af kirkens symboler, særligt kirkeårets gang og farvesymbolik.

  • Tid: Kun onsdag formiddage 8.45 - 10.00
  • Periode: september - november 2016
  • Antal: 65 - 125 elever 

Send mail om besøg. Det forudsættes, at skolen har besluttet, at 3 - 5 klasser deltager i besøget.

Send mail om besøg, og foreslå et par mulige tider

Send mail  til kirkekontoret

5. -6. klasse: Døden - en vandring på Søllerød kirkegård, 

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi i forbindelse med døden. Der synges to salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en vandring på Søllerød kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene med fokus på savn.

Efter et oplæg undersøger eleverne selv kirkegården for symbolik og tager billeder af symbolerne med deres smartphones. 

  • Varighed min. 75 minutter
  • 1-3 klasser ad gangen 

Send mail om besøg, og foreslå et par mulige tider

Send mail til præsterne

Kontakt til Søllerød kirke

Lærere ved Vangeboskolen og Skovlyskolen er velkommen til at rette henvendelse til en af præsterne i forbindelse med et ønske om at inddrage kristendom, etik og tro i undervisningen.


9. klasse: Et etisk dilemma

Etik er et væsentligt delemne i 9. klasse i kristendomskundskab, herunder erkendelse af etiske dilemmaer.

Idag har teknologi, bioetik, operationsmuligheder, fx organtransplantationer, genmanipulation mv. forstørret mængden af etiske dilemmaer.

En af præsterne stiller sig til rådighed for en drøftelse af spørgsmålet/debatten omkring aktiv dødshjælp.

  • Ca. 60 minutter
  • Eleverne skal medbringe Ipad eller andet noteringsudstyr

Send mail til en af præsterne