Den åbne skole i Nærum kirke

Velkommen i Nærum kirke

Det kommende skoleår inviterer Nærum Kirke igen til en række relevante projekter i samarbejde med skolens lærere. Udover de skitserede projekter er vi altid åbne for et fagligt samarbejde, hvis en lærer har et særligt emne, som vi som teologer og kirke kan samarbejde om.

Skolens lærere er ligeledes velkommen til at kontakte os, såfremt man ønsker at benytte sig af et af forslagene på et andet klassetrin end det, der er nævnt.

Niels Vincens Grunnet og Bruno Rasmussen, sognepræster

0. - 1. klasse: På opdagelse i Nærum kirke

Hvorfor ser kirken egentlig ud som den gør? Hvorfor ser præstekjolen ud som den gør med dens underlige pibekrave om halsen? Og hvorfor er orglet med alle dets orgelpiber blevet kirkens instrument? Og hvad med at få lov til at se orgelet og komme op i kirketårnet?    

1-2 klasser. Ca. 60 minutter. Kan gennemføres hele året.

0. - 1. klasse:

Kom og se Lucieoptog og krybbespil

Tidspunkt: Torsdag den 8. december kl 9.00.


2. klasse: Lucieoptog og krybbespil

Det har i mange år været en tradition, at 2.- klasserne på Nærum Skole forbereder og opfører Luciaoptog og krybbespil i Nærum Kirke. Præsterne besøger skolen og orienterer om det.

Vi foreslår:

Orientering på skolen onsdag den 8. november kl. 8.45.
Prøver i kirken onsdag den 29. november og onsdag den 6. december - om morgenen - begge dage.

Opførelse i kirken torsdag den 7. december kl. 9.00 og 10.00.

2. - 3. klasse: Salmeswing i kirken

Indføring i både gamle og nye salmer på en nutidig måde med Sille Grønberg og Palle Windfeldt.  

Se evt. hjemmesiden: humanmusic.dk.
”Tilmelding” senest 1. april – og meget gerne før

 Tidspunkt:  Tirsdag den 11. april kl. 10.00. Varighed ca. 1 time. 

4. klasse: Påskemalerier

Der indbydes til et maleprojekt om påsken, hvor vi gennemgår påskens fortællinger, og eleverne får til opgave at male store malerier om påskens begivenheder, som udstilles i kirken.

Vi foreslår: Orientering på skolen onsdag den 7. februar om morgenen. Maling i kirken onsdag-torsdag formiddag den 14.-15. marts. Fernisering i kirken torsdag den 22. marts kl. 17.00.

4. -5. klasse: Fra slaveri til gospelmusik

Musikalsk workshop med Tina Robinson og sangere 

Undertrykggelse og håb, lidelse og glæde udtrykkes kropsligt og med stor sjælelig styrke igospelmusikken. Hør historien om en ny musiktradition, hør udtryksfuld sang og lær selv flere enkle sange, fx call and response og arbejdssange.

Klassernes forberedelse: Workshoppen er en relevant forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika, eller som en del af et forløb i musik i forbindelse med forståelse af den rytmisk-kropslige musik. Evt. i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik.  

Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad af:

  • Swing low, sweet chariot
  • Go down Moses
  • Oh, when the saints  

Forslag til tidspunkt: januar 2018

7. klasse: Om døden

Døden er et svært emne, men også et emne der kun bliver endnu sværere at forholde sig til, hvis vi ikke snakker om den. Én dag kommer vi med sikkerhed alle sammen til at opleve den, og vi mister også nogle vi holder af. Derfor indbyder vi til en formiddag, hvor præsterne vil fortælle om, hvad der rent praktisk sker, når nogen dør, og hvad præsten og kirken gør. Vi inviterer også en bedemand, der vil fortælle om sit arbejde.

Tidspunkt: Efter aftale. deltagere: En-to klasser af gangen.

9. klasse: Om vores forhold til dyrene og menneskets frihed

Hvorfor vil vi ikke selv dræbe og/eller spise en kanin, men gerne en kylling, bare vi tager den fra dybfryseren? Er nogle dyr mere være end andre? Vi skal også tale om, hvordan vi forholder os til frihed i et samfund fuld af regler? Hvad er godt og dårligt ved at være som de andre? Vi lægger op til de to etiske emner ved at se kortfilmene: ”Djur jag dödade förra sommaren” og ”Sniffer”.

Tidspunkt: Efter aftale. Varighed ca. 2 timer.

Deltagere: Én klasse af gangen.


Kontakt til Nærum kirke

3. klasse: Bogen "Sigurd fortæller om Luther"

Sigurd Barrett har skrevet en bog om Martin Luthers liv, som måske kan bruges til læsning eller oplæsning i 3. kl. Er I interesseret i den, forærer kirken gerne et par eksemplarer til prøvelæsning – og evt. et klassesæt, hvis I vil have det. – Læsningen kan evt. kombineres med et besøg i kirken eller besøg af præsterne på skolen. 

Symboler og farver i kirken

Præsterne fortæller, hvorfor en kirke ligger som den ligger, ser ud som den gør, og er indrettet som den er. Der fortælles om kors, alter, Bibelen, døbefont, fisk, duer, skib m.m., og der er mulighed for at se de fire messehagler. En messehagel er en kåbe, som præsten har på uden på præstekjolen (se foto). (Besøget kan kombineres med materialet ”Symboler med opgaver”, se http://kirke-skole.dk/mellemtrin/materialer.html).
Tidspunkt:  Efter aftale. Varighed ca. 1 time.
deltagere: En-to klasser af gangen

3. - 6. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. ½ time .

”Tilmelding” inden 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 5. december kl.10.00.

7. - 9. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. ½ time (sammen med konfirmanderne.) ”Tilmelding” inden den 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 12. december kl. 9.00