Lundtofte kirke 

Indskolingen: "På opdagelse i Lundtofte kirke"

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til.

Skriv gerne i din mail, hvad du især gerne vil, at klassen skal opleve og undervises i. Én klasse ad gangen. Bedst september - oktober.

Send mail til kontaktperson  

Indskolingen: "LYDSPOR - leg med lyd"

Undervisningsbesøget er første fase af projektet "Leg med lyd i bibelske fortællinger". I kirken skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

I klassen arbejder eleverne videre på deres egen IT-platform og sampler deres egen lydfortælling med stumper af orgelmusik og reallyde. Desuden indgår en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med centrale tilværelsesspørgsmål.

Send mail til kontaktperson  

Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her

Tilmeld din klasse til projektet    

3. klasse: "Fælles Salmesang" for 3. klasser

I snart 15 år har 3. klasserne på Lundtofte skole, Kongevejens skole, og Trongaardsskolen mødtes 1. torsdag i marts kl. 10-11.15 i Lundtofte kirke og sunget en stribe gamle og nyere salmer ud fra et fælles tema.

En repræsentant fra hver skole mødes hvert efterår og beslutter årets tema og diverse elevaktiviteter i tilknytning til salmerne.

Planlægningsmødet for skoleåret 17/18 afholdes i Lundtofte Sognegård torsdag den den 5. oktober 2017 kl. 14.-15

Salmesangsdagen afholdes torsdag den 1. marts 2018 kl. 10.00 - 11.15

Send mail til kontaktperson   

4. klasse: Udsmyk et vindue i Lundtofte Sognegård

To gange om året indbydes en 4. klasse på Lundtofte skole, Kongevejens skole eller Trongaardsskolen til at udsmykke gavlvinduet (ca. 150*150 cm) i sognegården. Motivet kan være mange, fx en højtid, et livstema, en lignelse eller en salme. Klassen får et grundigt oplæg til temaet af en præst eller kirketjeneren. Derefter arbejder klassen på skolen med billedett, der består af ni acrylplader, og der afsluttes med en fernisering i sognegården, hvor forældre og søskende også er velkomne.

I skoleåret 16/17 vil de to perioder være enten

- aug-nov 2016

- jan-marts 2017

- maj-juni 2017

Send mail til kontaktperson


4. klasse: "I hælene på påsken."

I dagene op til påsken i 2017 vil Lundtofte kirke og -sognegård gennemgå en historisk forandring. Med kulisser, dragter og lys vil vi skrue tiden tilbage til den første påske i Jerusalem. 

Én klasse ad gangen vil få påskefortællingen levendegjort ved at komme på en vandring, hvor de følger de dramatiske spor fra Jerusalems byport, over nadversalen og forræderiet, til tilfangetagensen, forhøret og domfældelsen hos Pilatus. En soldat fortæller om den korsfæstede mand, der nu allerede er blevet begravet, og nogle kvinder påstår at noget utroligt er sket ude ved graven ...

Påskespillet opføres tæt på påsken 2018, og på følgende tidspunkt

  • dato udmeldes senere
  • 6-8 klasser kan deltage

Send mail til kontaktperson 

5. klasse: "Lyd i Bibelen"

Dette undervisningsprojekt i Lundtofte Kirke handler om at lytte til musik, danne associationer og blive sporet ind på sammenhængen mellem lyd og fortælling. Eleverne skal bl.a. ligge helt stille på kirkebænkene og lytte til kirkens orgel, de skal tegne og lytte til deres hjerterytme.

Undervisningen fortsætter på skolen med bibelske fortællinger, kendte som mere ukendte, som eleverne skal give et lydunderlag gennem et stort antal reallyde. Til slut skal lydfortællingen spilles for de andre i klassen. Klassen får et materiale og to CDere.

Send mail til kontaktperson  

Bedst september, oktober og februar. Én klasse ad gangen.

6. klasse: "Døden og Alle helgen"

Undervisningen er todelt og varer ialt godt 1½ time. Den første lektion er klassen inde i kirken, hvor præsten forklarer og fortæller om døden, sådan som dette foregår i kirken ved begravelse og bisættelse. Der synges også to typiske salmer. Eleverne kan stille spørgsmål til præsten.

Den næste lektion foregår ude på Lundtofte kirkegård sammen med kirkegårdslederen, som viser rundt blandt kirkegårdens forskellige gravsteder.

Kirkegården er ligesom kirken et godt sted at gå på opdagelse efter symboler, som fx kan indfanges på smartphone og efterbehandles på klassen. Link til materiale.

Flere klasser kan komme samtidig. Den ene klasse er i kirken, mens den anden er på kirkegården.

Dato: 

  • torsdag den 2. nov,2017 kl 10-11.30

Send mail til kontaktperson   


Kontakt til Lundtofte kirke


8. - 9. klasse: Frihed

Begrebet frihed er både essentielt for vores forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske, men er også et meget vidt begreb. Hvordan forstår vi frihed? Hvad er vi fri til? Og hvad er vi fri for?  I år markerer vi 70-året for Danmarks befrielse. Det sker i forbindelse med Auschwitz-dagen den 27. januar 2015, hvortil de folkekirkelige skoletjenester har udarbejdet et elevoplæg til at filosofere over begrebet frihed.

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra bl.a. koncentrationslejre. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem?

Som afslutning på projektet FRIHED for Folkekirkens Skoletjeneste inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommer til at arbejde med frihedsbegrebet. Kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er bundet og frit – bliver omdrejningspunktet for besøget. 

Send mail til kontaktperson   

Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her

Tilmeld din klasse til projektet  


4. - 5. klasse: Teaterforestillingen DAVID

... om hvor svært det kan være at være et ordentligt menneske

Fortællingen bygger på historien om kong David fra Det Gl. Testamente. Det er historien om den lille citerspillende hyrdedreng, der vinder al folkets gunst, besejrer kæmpen Goliat og bliver en mægtig konge.

I teatergendigtningen rejser historiefortælleren Diva sammen med David rundt fra kirke til kirke. De ruller en historie ud, hvis nøgleord er kontraster: Stor / lille. Ydmyghed / arrogance. Vold / venlighed. Sammen med David pakker Diva bogstaveligt talt den store fortælling ud af to kufferter og lader børnene opleve, hvordan han bliver konge og ender med at lade sig korrumpere af magten. For hvad er det magt kan gøre ved os? Hvordan kan en følsom og kunstnerisk begavet dreng bliver en voldelig, magtliderlig og egocentrisk tyran? Udover to skuespillere optræder en musiker og et antal dukker. Scenografien er minimal. Til gengæld udnyttes hele det store kirkerum, så spillet foregår foran, bagved og blandt publikum.

Forestillingen egner sig til et tværfagligt samarbejde i dansk og kristendom og stiller spørgsmål til såvel gruppen som individets moralske stillingtagen. Centralt i fortællingen står musikken. Komponist og organist Jakob Lorentzen har med udgangspunkt i manuskriptet og flere Davids-salmer skrevet en række meget smukke og dramatiske stykker for orgel og sang, som på fornem vis bærer fortællingen ind i vores tid. Derfor kan forestillingen også knyttes til faget musik.

Send mail til kontaktperson