Holte kirke

Indskolingen: På opdagelse i Holte kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad har særlig betydning i kirken.

Undervisningen foregår som en vandring rundt i kirken, i tårnet til orgelet mv. 

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 50 minutter. Bedst september til november.

 • Periode: september, januar og juni
 • Tirsdag, onsdag, torsdag
 • Én klasse ad gangen

Send mail til kirken og foreslå ugedag og tidspunkt

Send mail om besøg

Indskolingen: LYDSPOR - leg med lyd

Undervisningsbesøget er første fase af "Leg med lyd i bibelske fortællinger". I kirken skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

I klassen arbejder eleverne videre på deres egen IT-platform og sampler deres egen lydfortælling med stumper af orgelmusik og reallyde. Desuden indgår en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med centrale tilværelsesspørgsmål.

Send mail om besøg

Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her. Det er betingelse for kirkebesøget.

Tilmeld din klasse til projektet    

9. klasse: Hvad vil det sige, at være et menneske? 

Én af Danmarks største tænkere har beskæftiget sig med dette emne, såsom: Hvad er frihed? Hvad er angst? Hvad er et selv? Hvad er tro?

Undervisningen varer 2 lektioner, og rammer direkte ind i kristendomsfagets grundspørgsmål, som det er udtrykt i Fælles Mål: Hvad vil det sige at være et menneske?

Send mail om besøg2. - 3. klasse: "Sorrig og glæde", teaterforestilling mv.

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde!

Undervisningsbesøget varer godt 60 minutter og begynder med teaterforestillingen "Sorrig og glæde" på 35 minutter. Derefter en pause med en forfriskning. Herefter synges 1-2 samler og præsten viser og forklarer nogle af kirkens mange symboler.

 • Tid: bedst formiddag 8.45 - ca 9.50
 • Periode: september - november 2016
 • bedst onsdag
 • Antal: 65 - 125 elever, 3-5 klasser

Send mail til kirken, når 3-5 klasser har besluttet at deltage. Foreslå gerne mulige dage og tidspunkter.

Send mail om teaterforestilling


3. - 4. klasse: 500-års Reformationsfejring

      1517 - 2017

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

Forløbet varer ca. 60 minutter:

 • 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
 • Flag med Lutherrosens symbolik
 • Luthers nye salmer
 • Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48. Den endelige dato for arrangementet koordineres af folkekirkens skolejeneste.

Du kan tilmelde skolens 3. og 4. klasser her. Det er normalt en forudsætning at alle klasser deltager i arrangementet.

Send mail og tilmeld skolens klasser

 

3. - 4. klasse: Påskevandring

På påskevandringen i kirken får klasserne en dramatisk oplevelse af fortællingerne om Jesu sidste op til og efter korsfæstelsen.

Kirken vil være inddelt i små stationer og eleverne vil således høre om og deltage i Indtoget i Jerusalem, det sidste måltid sammen med disciplene, tilfangetagelsen i Getsemane Have, korsfæstelsen og opstandelsen.

En påskevandring varer ca. 45 minutter og gennemføres med én klasse ad gangen.

Dato forår 2018:

Tirsdag den 6. marts

Send mail med ønske om påskevandring. Husk mobil. Så bliver du kontaktet.

Send mail om påskevandring

Kontakt til Holte kirke

Præster ved Holte kirke

 • Provst Grete Bøje
 • Sognepræst Christian Fink Tolstrup
 • Sognepræst Lise Djernes Østergaard

4. - 5. klasse: Symboler og salmer

Kirker er rige på synlige symboler og salmer er rige på poesi, billeder og symbolik.

I dette besøg får eleverne et møde med de mange symboler i Ny Holte kirke. Hver stolerække har sit eget træskærearbejde og fortæller en bibelsk historie eller udtrykker en salme.

Klassen kan arbejde videre med emnet symboler på klassen, sådan som vi møder symboler mange andre steder, fx på kirkegården.

 • Periode: november og februar
 • Ikke fredag
 • Én klasse ad gangen

Send mail til kirken og foreslå ugedag og tidspunkt

Send mail om besøg