Christianskirken, Kgs. Lyngby

Indskolingen: "LYDSPOR - leg med lyd"

Undervisningsbesøget er første fase af undervisningsforløbet: "Leg med lyd i bibelske fortællinger". I kirken skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

Materialet har i 2016 vundet 2. prisen i undervisningsministeriets undervisningspris.

I klassen arbejder eleverne videre på deres egen IT-platform og sampler deres egen lydfortælling med stumper af orgelmusik og reallyde. Desuden indgår en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med centrale tilværelsesspørgsmål.

Send mail til kontaktperson


Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her. Så får du materialet leveret på skolen.

Tilmeld din klasse til projektet    

0. - 3. klasse: Påskens begivenheder i børnehøjde

Christianskirken tilbyder børn i indskolingen mulighed for at få en visuel oplevelse af de begivenheder, som danner baggrund for påskefejringen. I seks små dukketableauer kan børnene opleve påskedagenes hændelser dag for dag fra indtoget i Jerusalem til nadveren, korsfæstelsen og opstandelsen. Bag hver scene gemmer sig en spændende og dramatisk fortælling, der folder sig ud i et sprog, som børnene kan forstå.

 Tableauerne er opstillet i Christianskirken før og efter påske. For aftale om besøg kontakt Catherine Murphy på tlf. 45 20 13 93 eller send en mail.

Send mail til Cathrine Murphy

1. - 4. klasse: Et møde med den danske salme

Salmer skal synges i kirken! Salmer er bedst, når mange synger mange sammen og orgelet bruser!

1. - 2. klasse: Grundtvigs Gloser

Kirkebesøg i forlængelse af undervisning i materialet: Grundtvigs Gloser. om Grundtvig og hans glæde ved ord. Grundtvigs begrebsverden vises gennem skabelseshistorien og to af Grundtvigs salmer. Eleverne laver ordlege, vendespil, skaber nye ord med flip-flapperen. De to salmer fra materialet synges sammen med et par andre salmer, vi typisk følger årstidens temaer.

Materialet indeholder i øvrigt

  • klassesæt med elevhæfte, 16 sider med illustrationer, tekster, opgaver, ordliste
  • lærervejledning med kopisider med elevopgaver
  • flip-flapper-ark til hver elev. Skal klippes og samles
  • for dansk/kristendomskundskab og musik

Hvis du ikke allerede har tilmeldt din klasse (1. - 2. klasse) til Grundtvigs Gloser udbudt af Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her:

Tilmeld din klasse


3. - 4. klasse: 5 salmer under et samlende tema

Vores oplæg er, at en hel  årgang, mindst 3 klasser, synger fem salmer ud fra et tema, som vi fælles beslutter.  Klasserne opfordres også til at digte ét nyt vers til en af de valgte salmer, som sendes til kirkes i forvejen, så den kan synges fælles i kirken.

Salmer er obligatorisk stof i dansk, kristendomskundskab og musik.

Kontakt Christianskirkens organist Miriam Widmann:

Send mail til kontaktperson

3. - 5. klasse: "I hælene på påsken"

Påsken er et væsentligt undervisningsemne. Christianskirken tilbyder for andet år en levende undervisning, hvor kirken lægger rum til et møde med Jerusalem i år 30.


Én klasse ad gangen kommer med på en vandring, hvor de følger de dramatiske spor fra Jerusalems byport, over nadversalen og forræderiet, til tilfangetagensen, forhøret og domfældelsen hos Pilatus. En soldat fortæller om den korsfæstede mand, der nu allerede er blevet begravet, og nogle kvinder påstår at noget utroligt er sket ude ved graven ...

Påskespillet opføres igen op til påsken i 2018, og på følgende tidspunkt med en varighed på ca. 50 minutter pr klasse

  • Torsdag den 8. marts 2018

Send mail til kontaktperson

  
Kontakt til Christianskirken

3. - 4. klasse: 500-års Reformationsfejring

      1517 - 2017

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

Forløbet varer ca. 60 minutter:

  • 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
  • Flag med Lutherrosens symbolik
  • Luthers nye salmer
  • Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48. Den endelige dato for arrangementet koordineres af folkekirkens skolejeneste.

Du kan tilmelde skolens 3. og 4. klasser her. Det er normalt en forudsætning at alle klasser deltager i arrangementet.

Send mail og tilmeld skolens klasser