Nyheder til skoleåret 17/18

 

3.klasse:

Luthers liv på 30 minutter - TEATER I DEN LOKALE FOLKEKIRKE

En stor del af de lokale folkekirker i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal indbyder i efteråret 2017 de lokale grundskolers 3. og 4. klasser til en undervisningsoplevelse, der i børnehøjde forklarer årsdagen til fejringen af 500 året for reformationens begyndelse. 

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

 • · 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
 • · Flag med Lutherrosens symbolik
 • · Luthers nye salmer
 • · Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48 i disse lokale folkekirker: 

 • Bistrup kirke
 • Christianskirken
 • Holte kirke
 • Lyngby kirke
 • Sorgenfri kirke
 • Taarbæk kirke
 • Vedbæk kirke
 • Virum kirke     

Tilmeld skolens 3. (og 4. klasser) >>>                                           

Påskeprojekt for 2. klassetrin

Her kommer et nyt projekt

Projekter der fortsætter

1. - 3. klasse: Mod med mere


- om mod og livsmod i Bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger      

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller  er det noget man får? 

I dette projekt præsenteres eleverne i indskolingen for nogle af modets mange lag og udslag. Målet er dels, at eleverne får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i kristendommen og børnelitteraturen, dels at eleverne kan skelne mellem begreberne og de forskellige måder begreberne kan komme til udtryk på både i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. 

Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid Lindgren:

 • Suser min lind, synger min nattergal
 • Uddrag fra Pippi 

Og fra Bibelen:

 • David og Goliat (GT)
 • Zakæus (NT) 

Som introduktion til og igangsætning af projektet er der produceret en lille film, hvor børn fortæller, hvad de mener mod og livsmod er.  

Til projektet er desuden udviklet et spil, der med afsæt i den anvendte litteratur giver eleverne mulighed for at udforske forskellige nuancer af mod.   

 • Fag: kristendomskundskab, dansk
 • Lektioner: 10
 • Periode: april-juni 2016 

Tilmeld din klasse


Øvrige materialer

1. - 2. klasse: Grundtvigs gloser

Intro til Grundtvig og hans glæde ved ord. Grundtvigs begrebsverden vises gennem skabelseshistorien og to af Grundtvigs salmer. Eleverne laver ordlege, vendespil, skaber nye ord med flip-flapperen. Mulighed for at afslutte med et kirkebesøg, hvor de to salmer fra materialet synges sammen med et par andre salmer efter kontakt til lokal kirke/organist/præst. Se mere om mulighederne i de lokale folkekirker side 16.

Emnet salmer er en del af Fælles Mål i musik, kristendomskundskab og dansk. 8 - 14 lektioner.

Materialet indeholder

 •  klassesæt med elevhæfte, 16 sider med illustrationer, tekster, opgaver, ordliste
 •  lærervejledning med kopisider med elevopgaver
 •  flip-flapper-ark til hver elev. Skal klippes og samles
 •  dansk/kristendomskundskab og musik

Materialer til Grundtvigs gloser:

Lydfiler til de to salmer med sang eller som playback

Fire lydfiler mangler - optages forår 2016


3. klasse: Symbolspillet

Materialets symboler er både hverdagens symboler og en lang række religiøse symboler, herunder symboler, som er fælles for de tre monoteistiske religioner. Materialet udvider elevens ordforråd og begrebsverden. 

Skriftlige og mundtlige opgaver, symbolspil med spilleplade og 36 symbolkort. Brikkerne skal klippes ud og foldes, limes/klipses. Evt. mulighed for kirkebesøg med hovedvægt på symbolopdagelse i og omkring kirken. Se lokale kirker >>>

 •  udførlig illustreret lærervejledning på 22 sider samt 3 kopiark med elevopgaver. 4 elever pr spil. Skolen får 7 spillesæt.
 •  dansk/kristendomskundskab
 •  min. 4 lektioner plus evt. kirkebesøg

Tilmeld din klasse


2.-3. klasse: Lignelser i spil

Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse? Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser. 

Kendskabet til de ni lignelser samles i et kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire kort, to halve billeder og to halve tekststykker. 

Evt. mulighed for et afsluttende kirkebesøg.

Se den lokale folkekirke

 •  dansk/kristendomskundskab
 •  5-8 lektioner

Læreren modtager

 •  8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil
 •  32 siders lærervejledning med gennemgang af de ni lignelser

Tilmeld din klasse

Workshop

1. - 3. klasse: Morgen- og aftensalmer med strejf af gospel

Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

”Morgen– og aftensalmer” tilbydes skolerne tilpasset tre aldersgrupper: 1. - 2. klasse, 3. - 5. klasse, 6. klasse. Et arrangement er består normalt af 2 hold. Skolen kan frit vælge, hvilke af de tre klassekategorier, sal skal være Hold 1 og Hold 2.

Stedet er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et egnet lokale på skolen. 

Som udgangspunkt er organiseringen følgende: 

Hold 1: 8.30 - 9.20         Hold 2: 10.00 - 10.50 

Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 4 klasser hver. 

Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med sangglæde, kropslighed, poesi og solistoptræden.

Se trailer:

Koncepter er opbygget således til indskolingen:

2. - 4. klasse            Workshop/salmekoncert med rytmisk inspiration og med elever som solister. Salmeteksterne synges via projektor. 

De fem salmers melodier er kendt og øvede på skolen på                 forhånd . Ligeledes gerne flere af de tostemmige                          vamps, der følger hver salme. Solister har forberedt enkelt vers. Elever, der behersker et soloinstrument er velkommen til at spille et solovers med bandet. Materiale til salmerne med tegninger af de fem salmer til 2. og 3. kl. 

Krav til skolen:

Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD’ere med musikken med og uden sang, samt arrangementer. 

Salmerne er: Nu vågne alle Guds fugle små, Morgenstund har guld i mund, Lysets engel går med glans, I østen stiger solen op, Fred hviler over land og by.

Tilmelding normalt senest 1.9

Download materialer, tekster og noder

Ansøg om workshop


Teaterforestilling

2. - 3. klasse: Sorrig og Glæde

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde! 

Teaterforestillingen tilbydes i mange lokale folkekirker.


Se den lokale folkekirke