Nyheder til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt psykologi, samfundsfag og AT. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Fra august 2016 ligger nye tilbud klar. Du kan også kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch – og gerne i skolernes sommerferie, hvor der kan være mere ro til at planlægge årets undervisning.

Send mail

Telefon 41 28 11 14 


Etik og liv

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>

Sorg og krise

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Religionsfrihed

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet >>>


Kierkegaard og selvrealisering

Foredrag og undervisningsoplæg over temaet: Kierkegaard og selvrealisering ved cand.theol og Kierkegaard-forsker Christian Hjortkjær.

Læs mere her >>>

Nyheder til grundskolen i skoleåret 16/17

Se hele årsplanen i pdf-udgave. 

Enkelte projekter og kurser kan ikke søges after 1.9, men adskillige materialer kan rekvireres løbende så længe vi har flere eksemplarer.


Religionernes Dag - 13. september, heldags lærerkursus

Skoletjenesten betaler et antal gratis kurser for lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Tilmeldte lærere har modtaget besked.

Årets tema er "Det guddommelige"

Kursusstedet er Det teologiske Fakultet, Købmagergade Universitet.

Læs program for Religionernes Dag >>>


Værdier og symboler - flag og faner, 4. - 5. klasse

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”? Hvor kommer vores værdier fra? 

Elevernes arbejde med værdier og symboler udtrykkes gennem et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design. Projektet konkretiserer begreberne innovation og entreprenørskab, der fra det nye skoleår skal indgå i alle fag.  

Se hele projektet  >>>


Symbolspillet, 3. - 4. klasse

Hverdagens symboler og religiøse symboler. 36 symbolkort. 

Læs mere >>>


Lignelser i spil, 2. - 4. klasse

Ni af de mest berømte af Jesu lignelser. Kort og godt om lignelser. 36 spillekort. 4 elever pr spil.

Læs mere >>>


Religionsfrihed 7. - 10 klasse

Religionsfrihedsprojektet fra skoleåret 15/16 kommer i en helt ny udgave og er klar fra 1.11.2016. Projektet udvides til også at omfatte 7. klasse. Udgangspunktet er nu en klasse, der skal på lejrskole og klassens elever lander i fem problemstillinger, der alle handler om religionsfrihed med forståelseslinjer til demokrati, sameksistens og religion i et sekulært land, hvor stat og religion holdes adskilt, - bortset fra konstruktionen folkekirken.

Tilmeld din klasse her >>>

Læs mere. Det nye projekt kan du først se ca 1.10. Indtil da er det det gamle projekt, du ser her >>> (ikke egnet for 7. klasse)

Se lærerkurset i Religionsfrihed >>>


Helgi Daner 5. - 6. klasse

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske.  

Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Tilmeldte klasser modtager en forkortet særudgave på 100 sider. Skoletjenesten afholder en rollespilsdag for et begrænset antal klasser.

Læs mere om projektet >>>

Læs om lærerkursus til Helgi Daner >>>

Tilmeld din klasse >>>

Ansøg om et rollespil til klassen >>>