Nyheder til gymnasiet

Sorg og krise

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Salmer

Projekt til faget dansk om salmer.

Se hele projektet her >>>

Til projektet hører kursus med to foredrag om salmer ved professor emeritus Erik A. Nielsen

Kurset foregår den 7. og 14. april kl. 17-19 i Christianskirkens sognegård på Chr. X Allé 120 i Kgs. Lyngby 

    

Religionsfrihed

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet >>>


Kierkegaard og selvrealisering

Foredrag og undervisningsoplæg over temaet: Kierkegaard og selvrealisering ved cand.theol og Kierkegaard-forsker Christian Hjortkjær.

Læs mere her >>>

Nyheder til grundskolen i skoleåret 16/17

Lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kan tilmelde sig til skoletjenestens kurser, undervisnings-projekter mv. direkte via hjemmesiden. Tilmeldingsfrist er 1. september

Årsplanen i papirudgave lander i lærernes dueslag i maj-juni

Se hele årsplanen i pdf-udgave. 


Religionernes Dag - 13. september, heldags lærerkursus

Skoletjenesten betaler et antal gratis kurser for lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

Årets tema er "Det guddommelige"

Kursusstedet er Det teologiske Fakultet, Købmagergade Universitet.

Læs program for Religionernes Dag >>>


Værdier og symboler - flag og faner, 4. - 5. klasse

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”? Hvor kommer vores værdier fra? 

Elevernes arbejde med værdier og symboler udtrykkes gennem et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design. Projektet konkretiserer begreberne innovation og entreprenørskab, der fra det nye skoleår skal indgå i alle fag.  

Se hele projektet  >>>


Symbolspillet, 3. - 4. klasse

Hverdagens symboler og religiøse symboler. 36 symbolkort. 

Læs mere >>>


Lignelser i spil, 2. - 4. klasse

Ni af de mest berømte af Jesu lignelser. Kort og godt om lignelser. 36 spillekort. 4 elever pr spil.

Læs mere >>>


Religionsfrihed 7. - 10 klasse

Religionsfrihedsprojektet fra skoleåret 15/16 kommer i en helt ny udgave og er klar fra 1.11.2016. 

Tilmeld din klasse her >>>

Læs mere. Det nye projekt kan du først se ca 1.10. Indtil da er det det gamle projekt, du ser her >>>

Se lærerkurset i Religionsfrihed >>>


Helgi Daner 5. - 6. klasse

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske.  

Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Tilmeldte klasser modtager en forkortet særudgave på 100 sider. Skoletjenesten afholder en rollespilsdag for et begrænset antal klasser.

Læs mere om projektet >>>

Læs om lærerkursus til Helgi Daner >>>

Tilmeld din klasse >>>

Ansøg om et rollespil til klassen >>>